Funktioner Solo Solo+ Multi Enterprise
Planering
Mina bevakningar
Tidboken
Väntelistan
Kundhantering
Att-göra-lista
Schemaläggning
Hantera användare, lokaler, utrustning
Kassahantering
Försäljning av artiklar
Se oavslutade betalningar
Hantera flera kassor
Ekonomi
Hantera fakturor
Skapa kostnadsförslag
Hantera bokföringskonton
Rapportverktyg
Skapa prislistor
Administration
Tillgång till register
Möjlighet att skapa 1st mall
Möjlighet att skapa 25st mallar
Möjlighet att skapa 50st mallar
Möjlighet att skapa obegränsat antal mallar
Forum
Tillgång till Links diskussionsforum
Tillbaka